'Cookies' ar y wefan hon

Rydym yn defnyddio ‘cookies’ ar ein gwefan. Os byddwch yn parhau heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn hapus i dderbyn yr holl ‘cookies’ ar wefan Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. Fodd bynnag, os hoffech, gallwch newid eich gosodiadau ‘cookie’ ar unrhyw adeg.

GIG Heddiw

encyclopaedia section

Ewch at yr wyddor i gael gwybodaeth am anhwylderau, llawdriniaethau, profion a thriniaeth.

local services section

Chwiliwch am y doctor, deintydd, fferyllydd, clinig iechyd rhywiol, optegydd neu grwp cefnogaeth/hunan gymorth a mwy.

d i y section

Defnyddiwch yr adran yma am Offer Rhyngweithiol, gwybodaeth ar Iechyd a Lles, a hefyd Canllaw Beichiogrwydd.

online enquiry section

Danfon ymholiad at ein harbenigwyr gwybodaeth iechyd a fydd yn darparu gwybodaeth ddibynadwy i ateb eich ymholiad

self assessments section

Yma byddwch yn cael nifer o Hunan Asesiadau ble gallwch gwirio eich symptomau

Travel Health

Defnyddiwch yr adran yma i ddarganfod popeth mae angen gwybod am deithio

Yr Ystafell

Gwefan Gwasanaeth Ambiwlans Cymru i bobl ifanc yng Nghymru yw Yr Ystafell.

The Room Website
Dewis Doeth

Os ewch chi'n sâl neu os cewch anaf, gwnewch yn siŵr eich bod yn dewis y gwasanaeth GIG cywir er mwyn ichi gael y driniaeth orau.

Choose Well
Ychwanegu at fywyd

Mae gwiriad iechyd 'Ychwanegu at fywyd' yn wasanaeth rhad ac am ddim GIG Cymru i'ch helpu chi i fyw'n hirach, teimlo'n well, a pharhau'n iach ac egnïol yn y dyfodol.

Ychwanegu at fywyd


Dewch o hyd i’r agosaf
Digwyddiadau ac Ymgyrchoedd Iechyd

Gwybodaeth am Ddigwyddiadau ac Ymgyrchoedd Iechyd lleol a chenedlaethol

» Mawrth 2017 - Mis Ymwybyddiaeth Canser yr Ofari


Cyfryngau Cymdeithasol

NHS Direct Wales Facebook

Eich GIG

nhs wales website


1000 Lives Campaign health challenge wales Twf change for life stonewall