Uchafbwyntiau

Cerdyn Yswiriant Iechyd Ewropeaidd (EHIC)

Mae EHIC (Cerdyn Yswiriant Iechyd Ewropeaidd) yn eich galluogi i gael mynediad at ofal iechyd a ddarperir gan y wladwriaeth yn yr Ardal Economaidd Ewropeaidd (AEE) , gan gynnwys y Swistir, am gost is, neu weithiau am ddim. Bydd yn cynnwys eich triniaeth hyd nes y byddwch yn dychwelyd i'r DU. Nid yw'r cerdyn yn yswiriant deithio.

Mae'r cerdyn yn rhad ac am ddim a gallwch wneud cais neu adnewyddu cerdyn trwy'r ffurflen gais ar-lein EHIC swyddogol. Byddwch yn ofalus o wefannau answyddogol, a all godi tâl os byddwch yn gwneud cais trwyddynt.

Yn dilyn canlyniadau'r refferendwm yr UE, nid oes unrhyw newidiadau eto cael eu cyhoeddi i'r gwasanaeth Cerdyn Yswiriant Iechyd Ewropeaidd (EHIC). Mae'r Awdurdod Gwasanaethau Busnes y GIG yn parhau i ddarparu'r gwasanaeth  fel arfer, a gallwch wneud cais am, a defnyddio eich cerdyn fel o'r blaen.

I wneud cais naill ai defnyddio'r gwasanaeth ffôn awtomataidd ar 0300 3301350 a ddarperir gan yr awdurdod Gwasanaethau Busnes y GIG neu ewch ar-lein. Am ragor o wybodaeth am wneud cais, adnewyddu neu gyngor ar iechyd teithio cyffredinol ewch i'n hadran Iechyd Teithio.


22 May 2017 08:50