Cysylltu â ni

Ydych chi'n teimlo'n anhwylus?

Os ydych yn teimlo’n anhwylus, ffoniwch Galw Iechyd Cymru ar 0845 46 47. Mae’r linell gymorth ar gael 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos. Mae galwadau yn costio uchafswm o bum ceiniog y funud o linell BT. Gall cost galwadau amrywio o ffonau symudol neu rwydweithiau eraill. Efallai y bydd eich darparwr yn codi isafswm am bob galwad.

Byddar neu drwm eich clyw

Os ydych yn fyddar neu'n drwm eich clyw gallwch alw Galw Iechyd Cymru drwy ffôn testun ar 0845 606 46 47, 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos neu ffoniwch drwy BT Typetalk ar 1 8001 0845 46 47.

Cysylltu â Galw Iechyd Cymru gan ddefnyddio Protocol Llais dros y Rhyngrwyd
Mae Galw Iechyd Cymru yn derbyn rhai galwadau wrth Protocol Llais dros y Rhyngrwyd/ffôn rhyngrwyd. Mae ffôn rhyngrwyd yn galluogi i bobl i wneud galwadau dros y rhyngrwyd. Yn anffodus nid yw Galw Iechyd Cymru yn gallu cysylltu yn ôl drwy ddefnyddio ffôn rhyngrwyd. Os ydych yn defnyddio ffôn rhyngrwyd dywedwch wrthym os gwelwch yn dda, efallai wnawn ni ofyn am rhif ffôn symudol neu daearol arall i’ch ffonio yn ôl os bydd angen.

Darllenwch am wasanaeth Galw Iechyd Cymru a sut mae'n gweithio.

Am wybodaeth iechyd gyffredinol, gallwch edrych ar ein gwyddoniadur iechyd. Neu, defnyddiwch ein Gwasanaeth Ymholiad Ar-Lein i ddanfon ymholiad gwybodaeth iechyd, nodwch nid yw’r gwasanaeth hwn yn addas os oes gennych symptomau.