Cysylltu â ni

Os oes gennych argyfwng meddygol, problem ddifrifol neu broblem sy’n fygythiad i fywyd ffoniwch 999.

Dyma rai enghreifftiau o argyfwng:

  • Bod yn anymwybodol
  • Ei chael hi'n anodd anadlu
  • Amau trawiad ar y galon
  • Colli gwaed yn drwm
  • Anaf difrifol
  • Llosg difrifol

Os ydych yn teimlo’n anhwylus ac nad yw’r broblem yn argyfwng meddygol, ffoniwch Galw Iechyd Cymru ar 0845 46 47 neu 111 os ar gael yn eich ardal (Hywel Dda, Powys, Aneurin Bevan neu Abertawe Bro Morgannwg - gan gynnwys Pen-y-bont ar Ogwr). Mae pob galwad yn cael ei recordio er mwyn diogelu'r claf. Bydd galwadau at 0845 46 47 o llinellau dir yn cael eu codi ar gyfradd leol ond gallant fod yn sylweddol uwch o ffôn symudol, gwiriwch y costau gyda'ch darparwr symudol.  Mae galwadau i 111 yn rhad ac am ddim.

Gofynnwch eich Cwestiynau Iechyd

Danfon ymholiad at ein harbenigwyr gwybodaeth iechyd a fydd yn darparu gwybodaeth ddibynadwy i ateb eich ymholiad

Fy Iechyd Ar-lein

My Health Online is a service which enables you to make GP appointments, order repeat prescriptions and update your own personal details online.

Barn Y Cleifion

Ewch i'n tudalen am Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru i weld straeon am ein gwasanaeth ambiwlans.