I ddarganfod beth i'w wneud os credwch fod gennych symptomau, ewch i wiriwr symptomau Coronafeirws. Neu ymwelwch â’n tudalen gwyddoniadur, sydd â gwybodaeth cyffredinol a fideo BSL.

SYLWCH: Ar gyfer gwybodaeth ddiweddar am Coronafeirws (COVID-19) ymwelwch ag Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol y DU.

Coronafeirws COVID-19 gwiriwr symptomau

 • Cam 1
  Cyn i ni Ddechrau

 • Cam 2
  Gwybodaeth Sylfaenol

 • Cam 3
  Symptomau

 • Cam 4
  Canlyniad

Ffoniwch 999 nawr os oes gennych unrhyw symptomau sy'n peryglu bywyd:

 • Problemau anadlu difrifol (e.e. ddim yn gallu siarad yn normal, troi’n las a gasio)
 • Poen yn y frest (e.e. fel band tynn neu bwysau trwm yn y frest neu o'i chwmpas)
 • Strôc (e.e. methu â chodi braich, gwendid aelod un ochr neu wyneb yn cwympo)
 • Anaf difrifol / gwaedu trwm na ellir ei atal
 • Yn ffitio nawr / yn anymwybodol (e.e. ni ellir ei ddeffro)

Os mai dim ond gwybodaeth gyffredinol / cyngor hunan-ynysu sydd ei angen arnoch chi am coronafeirws (COVID-19), yna cliciwch yma.

Defnyddiwch y canllaw hunangymorth hwn os ydych chi'n meddwl eich bod chi / rhywun arall gyda chi:

 •  â symptomau coronafeirws (COVID-19) NEU
 •  rydych chi'n ansicr ac angen arweiniad pellach.

PEIDIWCH â mynd i'ch Meddygfa Meddygon Teulu, fferyllfa neu ysbyty.

AILGYLCHU PRESCRIPTIONS - Defnyddiwch ‘fy iechyd ar-lein neu ffoniwch eich meddygfa yn ystod oriau gwaith llawfeddygaeth arferol.

Cliciwch nesaf i barhau gyda'r gwiriwr symptomau