Chwilio Gwasanaethau Lleol

Defnyddiwch yr adran yma i ddod o hyd i wybodaeth am glinigau iechyd rhywiol ac iechyd atgynhyrchiol yng Nghymru.

Sut mae ei ddefnyddio
I chwilio am glinig neu wasanaeth priodol, dewiswch opsiwn o’r adran 'Ffilteri gyda' a rhowch côd post neu dref/dinas yn y blwch.