I ddarganfod beth i'w wneud os credwch fod gennych symptomau, ewch i wiriwr symptomau Coronafeirws. Neu ymwelwch â’n tudalen gwyddoniadur, sydd â gwybodaeth cyffredinol a fideo BSL.

SYLWCH: Ar gyfer gwybodaeth ddiweddar am Coronafeirws (COVID-19) ymwelwch ag Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol y DU.

Chwilio Gwasanaethau Lleol

Defnyddiwch yr adran yma i ddod o hyd i wybodaeth am ysbytai yng Nghymru.

Sut mae ei ddefnyddio
I chwilio am ysbyty, dewiswch opsiwn o’r adran 'Ffilteri gyda' a rhowch côd post neu enw tref/dinas yn y blwch.