Chwilio Gwasanaethau Lleol

Defnyddiwch yr adran yma i ddod o hyd i wybodaeth am ddeintyddion yng Nghymru, gan gynnwys manylion cysylltu, oriau agor, gwasanaethau a ddarparir ac os ydynt yn derbyn cleifion newydd.

Sut mae ei ddefnyddio
I chwilio am ddeintydd, dewiswch opsiwn o’r adran ‘Ffilteri gyda’ a rhowch côd post neu enw tref/dinas yn y blwch.

Nodwch: Mae’r manylion yn cael eu diweddaru yn rheolaidd ond dylech gysylltu â phob practis unigol i gadarnhau bod y wybodaeth dal yn gyfoes.