Brechiadau
NHS ChoicesTaflenni

Gwybodaeth gyffredinol am frechlynnau

Routine Immunisation Schedule Wales from October 2017* English only

Rhaglen Imiwneiddio Plant Cymru o Hydref 2017

Taflen beth i'w ddisgwyl ar ôl imiwneiddio (2016)

Taflen Brechlynnau a Gelatin Moch (2016)

Canllaw ar gyfer pobl sydd heb ddueg sy'n gweithio'n iawn (2016)

Poster Imiwneiddio Plentyndod

Y Frech Goch - Peidiwch â'i dal (2017)

Babanod, plant bach a phlant

Taflen Brechlyn Difftheria, Tetanws, Pertwsis, Polio, Hib a Hepatitis B i Blant a Babanod (“6 mewn 1”) (2017)

Taflen Llid yr Ymennydd Math B - Diogelu eich babi rhag llid yr ymennydd a septisemia a achosir gan facteria meningococol B (2017)
                                                                
Taflen Rotafeirws (2017)

Rhaglen Brechu MenC – taflen Gwybodaeth i Rieni (2016)                        

Taflen Brechlyn Hib/MenC rhwng 12 a 13 mis oed (2016)

Taflen Brechiad Niwmococol ar gyfer plant o dan ddwy flwydd oed (2016)

Taflen Y Frech Goch, Clwy’r Pennau a Rwbela (MMR) (2016)

Taflen Difftheria, Tetanws, Pertwsis a Pholio i blant cyn dechrau ysgol (“4 mewn 1”) (2016)

Ffliw - Amddiffyn Eich Plentyn (2017)

Poster i Blant 2 a 3 Blwydd Oed (2017)

Poster Ysgol i Blant (2017)

Pobl yn eu harddegau ac oedolion ifanc

Taflen Amddiffyn Rhag Tetanws, Difftheria a Pholio (Pigiad Atgyfnerthu i Bobl Ifanc “3 mewn 1”) (2016)

Taflen Eich Canllaw i’r Brechiad HPV (2016)

Poster Brechiad HPV (2014)

Taflen Rhwng 13 a 18 oed? Neu dan 25 ac yn dechrau yn y brifysgol? Amddiffyn eich hun rhag llid yr ymennydd a septisemia (2015)

Poster Rhwng 13 a 18 oed? Neu dan 25 ac yn dechrau yn y brifysgol? Amddiffyn eich hun rhag llid yr ymennydd a septisemia (2016)      
 

Oedolion

Taflen beichiogrwydd - Sut i helpu i'ch amddiffyn chi a'ch babi (2016)

Poster Y Pas a Beichiogrwydd (2016)      

Brechiad Rhag yr Eryr i Bobl Rhwng 70 a 79 Oed (2017)  

Poster – Ei Ddal! Ei Daflu! Ei Ddifa! (2017)

Ffliw, Mae'r Ffliw yn Lladd (2017)

Poster Ffliw  (2017)

Brechlynnau Eraill

Taflen Ydw i mewn perygl o ddal hepatitis B? (2010)

Brechiad BCG

Mae’r taflenni a phosteri sydd â * wrthynt ar gael ar y wefan yn unig. Gallwch archebu’r gweddill drwy anfon e-bost hplibrary@wales.nhs.uk neu drwy ffonio 029 2010 4650.                               


Last Updated: 01/04/2017 09:00:00